Res Musica

Toimetus

Kerri Kotta

(muusikateooria)

kerri.kotta@eamt.ee

Kristel Pappel

(muusikateater, muusikaajalugu)

kristel.pappel@eamt.ee

Žanna Pärtlas

(etnomusikoloogia)

zhanna@eamt.ee

Jaan Ross

(muusikapsühholoogia)

jaan.ross@eamt.ee

Toimetuskolleegium:

Mimi S. Daitz
(City University of New York, USA)

Jeffers Engelhardt
(Amherst College, USA)

Mart Humal
(Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia)

Timo Leisiö
(Tamperen Yliopisto, Soome)

Margus Pärtlas
(Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia)

Johan Sundberg
(Kungliga Tekniska Högskolan, Rootsi)

Avo Sõmer
(University of Connecticut, USA)

Andreas Waczkat
(Universität Göttingen, Saksamaa)

Triin Kaalep, Richard Carr
(keeletoimetajad)

Maite-Margit Kotta
(küljendus)

Tuuli Aule
(kaas)

© EMTS, EMTA, autorid. Trükitud AS Pakett trükikojas

Kontakt:

Tatari 13, 10116 Tallinn, Eesti
Tel: +372 66 757 17
E-mail: resmusica@eamt.ee