Res Musica

Res Musica

Eesti Muusikateaduse Seltsi ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse osakonna aastaraamat Res Musica on rahvusvahelise kolleegiumiga eelretsenseeritav väljaanne, mille esimene number ilmus 2009. aasta sügisel. Res Musica peaeesmärk on olla eesti muusikateadlaste jaoks kõige laiemaks foorumiks, milles avaldatakse artikleid kõigist muusika uurimisega seotud valdkondadest ja võimalikult rahvusvahelise autorkonna poolt.

Numbrite teemadena vahelduvad muusikateaduse erinevad valdkonnad ja numbreid koostavad toimetuse liikmed kordamööda.

Järgmised numbrid:

Res Musica 10 (2018)

(popmuusika; koost. Kristel Pappel, Hannaliisa Uusma; artiklite esitamine)

Viimane number:

Res Musica 9 (2017)

(Urve Lippusele (1950–2015) pühendatud number, koost. Jaan Ross)

Vanemad numbrid:

Res Musica 8 (2016)

(etnomusikoloogia, koost. Žanna Pärtlas)

Res Musica 7 (2015)

(muusikateooria, koost. Kerri Kotta)

Res Musica 6 (2014)

(muusikalugu, koost. Toomas Siitan)

Res Musica 5 (2013)

(muusikateater, koost. Kristel Pappel)

Res Musica 4 (2012)

(etnomusikoloogia, koost. Žanna Pärtlas)

Res Musica 3 (2011)

(muusikateooria, koost. Kerri Kotta)

Res Musica 2 (2010)

(muusikateaduse (post)doktorantide artiklid, koost. Jaan Ross)

Res Musica 1 (2009)

(muusikalugu, koost. Urve Lippus)