Res Musica

Res Musica 9 (2017)

Tagasi arhiivi →

Saateks

13. mail 2015 lahkus meie seast ootamatult ja traagiliselt Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse osakonna professor, üks Eesti silmapaistvamaid muusikateadlasi Urve Lippus. Tema oli ka aastaraamatu Res Musica peatoimetaja. 23. aprillil 2016 leidis Heino Elleri nimelises muusikakoolis aset Eesti Muusikateaduse Seltsi iga-aastane Tartu päev, mis oli pühendatud Urve Lippuse mälestusele. Käesolev Res Musica number keskendub 2016. aasta Tartu päeval peetud ettekannetele.

Ettekandeid peeti kokku üheksa. Nendest nelja alusel on siinsesse aastaraamatusse koondatud nii-öelda täiemõõdulised artiklid, mis on läbinud eelretsenseerimise. Nimetatud artiklite autoriteks on Brigitta Davidjants, Mart Humal, Janika Oras ja Helena Tyrväinen. Ühtlasi avaldatakse aastaraamatus veel neli Tartu päeva kaastööde põhjal valminud kirjutist, mis on isiklikumat laadi ning mida retsenseeritud ei ole. Nende kaastööde autoriteks on Mimi Daitz, Anu Kõlar, Mark Lawrence ja Andreas Waczkat. Veel sisaldab aastaraamat ühe Veljo Tormise ainetel peetud ettekande teksti (autoriks Jaan Ross), arvustusi mitmete muusikateaduslike publikatsioonide, sealhulgas kolme doktoriväitekirja arvustust, ning tavapärast muusikateadusliku tegevuse kroonikat. Raamatu valmimist on toetanud Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute tippkeskus), see on seotud Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi uurimisprojektiga IUT12-1.

Jaan Ross

Ava täispikalt →

Sulge →

Sisukord:

___

ARTIKLID

Rahvusliku identiteedi konstrueerimine muusikas: juhtumiuuring Aram Hatšaturjanist

Mart Humal

Linearity in Music

Lineaarsusest muusikas

Lemmiklapsed ja võõraslapsed. Eliidi ja rahvalikud vaated eesti rahvalaulustiilidele

Ilmari Krohn ja soome muusikateaduse varased Prantsuse-kontaktid: mobiilsus, suhtevõrgustike loomine ja interaktsioon

___

MISCELLANEA

Pilguheit kahele Ameerika Ühendriikidesse emigreerunud muusikute rühmale: 1938–1943 esmajoones Austriast ja Saksamaalt ning 1944–1950 Eestist tulnud

Veljo Tormise ja Urve Lippuse pärand

Elmar Arro nägemus kaasaegsest eesti muusikast

Veljo Tormis ja minimalism. Tema uue helikeele retseptsioonist 1960ndatel aastatel

___

ARVUSTUSED

Kadri Tüür, Andreas Kalkun

Lähme, lähme, köime, köime

Ingrid Rüütel. Muhumaa laule ja lugusid. Tartu 2016

Leopold Brauneiss. Arvo Pärdi tintinnabuli-stiil: arhetüübid ja geomeetria. Laulasmaa 2017

___