Res Musica 9 (2017)

Ettekandeid peeti kokku üheksa. Nendest nelja alusel on siinsesse aastaraamatusse koondatud nii-öelda täiemõõdulised artiklid, mis on läbinud eelretsenseerimise. Nimetatud artiklite autoriteks on Brigitta Davidjants, Mart Humal, Janika Oras ja Helena Tyrväinen. Ühtlasi avaldatakse aastaraamatus veel neli Tartu päeva kaastööde põhjal valminud kirjutist, mis on isiklikumat laadi ning mida retsenseeritud ei ole. Nende kaastööde autoriteks on Mimi Daitz, Anu Kõlar, Mark Lawrence ja Andreas Waczkat. Veel sisaldab aastaraamat ühe Veljo Tormise ainetel peetud ettekande teksti (autoriks Jaan Ross), arvustusi mitmete muusikateaduslike publikatsioonide, sealhulgas kolme doktoriväitekirja arvustust, ning tavapärast muusikateadusliku tegevuse kroonikat. Raamatu valmimist on toetanud Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute tippkeskus), see on seotud Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi uurimisprojektiga IUT12-1.

Jaan Ross